WelkomKerkelijke GegevensGemeenteJeugd en VerenigingenGeschriftenFoto GalerijVerkoopZoeken
Welkom arrow Gemeente arrow EHBO / BHV
 
 
EHBO / BHV Afdrukken E-mail


Binnen onze gemeente zijn mensen beschikbaar die in het geval van een calamiteit eerste hulp kunnen verlenen. Zij zijn in het bezit een diploma Bedrijfshulpverlening en/of EHBO. Daarnaast zullen zij jaarlijks een bijscholingsbijeenkomst volgen, waarin zij zich richten op het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrilator) en levensreddende handelingen. Ook kerkvoogden zullen hierbij aanwezig zijn. Wanneer zich een calamiteit voordoet , bijv. als iemand onwel wordt, of als het kerkgebouw ontruimd moet worden, zult u worden geholpen door een of meerdere van deze getrainde BHV-er(s). Als de hulpdiensten zijn gewaarschuwd wordt de verantwoordelijkheid aan hen overgedragen als zij zijn gearriveerd. Een ontruimingsplan is in de kerk aanwezig.

Binnen onze gemeente behoren op dit moment de volgende personen tot de BHV/EHBO groep:

Krijn Landwaart (hoofd BHV/EHBO)
Erik Bik (vervangend hoofd BHV/EHBO)
D. Bik (koster) – (reserve vervangend hoofd BHV)
Janneke Boer
Henrieta Graveland
Petra Graveland
Maartje Kwakkel
Erica Neeleman
Anja Verburg
Corry Verburg
Martijn van der Stam
Wilma Boele

Wat te doen bij een calamiteit?
Allereerst wordt u gevraagd kalm te blijven. Geef een seintje aan de koster of het hoofd van de BHV/EHBO. De BHV-ers zullen dan direct in actie komen. Volg indien nodig aanwijzingen van hen op. Biedt hen vooral ruimte om hulp te verlenen. Wanneer u niet behoort tot de groep BHV-ers blijf op uw plaats, dit voorkomt onnodige onrust en chaos.

Wat te doen bij een ontruiming?
De kerkgangers volgen de instructies op die vanaf de kansel worden voorgelezen en verzamelen zich op de parkeerplaats voor basisschool “De Wegwijzer”. De BHV-ers gaan naar de verschillende posten en zullen de ontruiming begeleiden. Een tweetal BHV-ers gaat naar de cręche en zorgt dat de kinderen de grote zaal via de nooduitgang verlaten en naar de parkeerplaats voor de school gaan. Wanneer iedereen in veiligheid is krijgt u de gelegenheid om uw kind daar op te halen. Verlaat u in geen geval het terrein van de kerk met de fiets of auto, zo kunt u de hulpdiensten belemmeren. Via de BHV-ers krijgt u een signaal wanneer u kunt vertrekken. De BHV-ers zullen in principe als laatste de ruimtes die ontruimd worden verlaten en controleren dat de ruimte door iedereen verlaten is.

Wat kunt u zelf doen?
U kunt samen met ons het gebruik van het kerkgebouw veiliger maken door: 

  • Uw auto niet buiten de vakken te parkeren.
  • Zet uw fiets netjes weg en houdt de nooduitgangen vrij!!
  • In geval van calamiteiten rustig te blijven, en de aanwijzingen op te volgen.

Opgemerkt dient te worden: alle bedrijfshulpverleners van onze gemeente stellen zich vrijwillig ter beschikking voor hulpverlening in geval van calamiteiten. Zij kunnen nooit in persoon aansprakelijk gesteld noch door gemeenteleden aangesproken worden op hun handelen bij calamiteiten.

Wij hopen dat we weinig of geen gebruik hoeven te maken van de diensten van onze BHV/EHBO. Toch lijkt het ons goed u op de hoogte te stellen van hun aanwezigheid en taken.