WelkomKerkelijke GegevensGemeenteJeugd en VerenigingenGeschriftenFoto GalerijVerkoopZoeken
Welkom arrow Gemeente arrow Weekdiensten (Bijbellezing)
 
 
Weekdiensten (Bijbellezing) Afdrukken E-mail

Gemeente, wat een voorrecht om naast de zondagse erediensten ook doordeweeks het Woord van vrije genade te mogen horen! In de tijd van de Reformatie, toen het Woord weer op de kansel kwam, hadden onze Hervormers wel elke dag kerk. Er was honger naar het Woord. Iedereen die wedergeboren wordt heeft die zelfde honger zoals de apostel Petrus ook schrijft: 1 Petrus 2 : 2: “En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen.”

Christus wordt ons in het Woord aangeboden, de kerk wordt wel de werkplaats genoemd van de Heilige Geest. Als je nat wil worden moet je in de regen gaan staan. Wil je bekeerd worden? Kom getrouw onder de genade middelen. Natuurlijk kunnen we wettig verhinderd zijn maar anders hebben we ons te houden aan het apostolisch vermaan uit Hebr.10:25

“En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert.”

Dat laatste ziet op de wederkomst. Het eindoordeel! O onbekeerd te sterven en voor eeuwig in de hel te moeten verkeren. Nooit meer het liefelijke aanbod van genade horen. Dan geen mogelijkheid meer om onder het Woord te komen. Dat bedoelt Paulus in alle ernst en vanuit de liefde van Christus om zielen te behouden! Daarom staan hier vast de datums zodat u ze in uw agenda kunt schrijven. De Koning der Kerk zegene Zijn Woord! Het gaat om D.V.

Woensdag 29 augustus ds. K. Visser (collecte voor de GBS)
Woensdag 12 oktober Bijbellezing ds. G. Kater
Zaterdag 29 oktober Hervormingsavond in samenwerking met de Ger. Gem te Woerden: Ds. W.A. Zondag en ds. G. Kater.
Woensdag 07 december Bijbellezing ds. G. Kater
Woensdag 11 januari ds. A.J. Britstra, collecte voor stichting Adullam
Woensdag 15 februari Bijbellezing ds. G. Kater
Woensdag 08 maart Bijbellezing ds. G. Kater (gewijzigde datum, was eerst 15 maart)
Woensdag 10 mei Bijbellezing ds. G. Kater
Woensdag 14 juni Bijbellezing ds. G. Kater (gewijzigde datum, was eerst 21 juni)