WelkomKerkelijke GegevensGemeenteJeugd en VerenigingenGeschriftenFoto GalerijVerkoopZoeken
Welkom arrow Jeugd en Verenigingen arrow Mannen Vereniging
 
 
Mannen Vereniging Afdrukken E-mail

Mannenvereniging  ’’ Bewaar het pand u toebetrouwd”   

De vereniging is er voor jong tot oud. We komen per seizoen zo`n 12 keer bij elkaar om Gods Woord en de belijdenisgeschriften te onderzoeken. We worden daar op vele plaatsen in Gods Woord toe opgeroepen en opgewekt. Als gemeente is het ook goed om daar samen mee bezig te zijn; om elkaar te leren kennen en tot een hand of voet te zijn. Dit alles alleen onder de onmisbare Zegen van de HEERE Zelf. We hopen verder te gaan in de 1e plaats met de geloofs-belijdenis (art 19), ook is er ruimte voor een vrij onderwerp (4x). En de gelijkenissen van de Heere Jezus.

D.V. data:
13 oktober 2015
27 oktober
10 november
24 november
8 december
12 januari 2016
26 januari
9 februari
23 februari
8 maart
22 maart
12 april

Alle (jonge) mannen van harte uitgenodigd!

Bestuur:
Ds. G. Kater
Dhr. T. Hogendoorn
Dhr. Hoogerland
Dhr. D. Griffioen
Dhr. C. Nap