WelkomKerkelijke GegevensGemeenteJeugd en VerenigingenGeschriftenFoto GalerijVerkoopZoeken
Welkom arrow Jeugd en Verenigingen arrow Vrouwen Vereniging
 
 
Vrouwen Vereniging Afdrukken E-mail

Vrouwenvereniging  “Ruth”

Laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten maar maak biddend gebruik van de middelen die de Heere ons aanbied. Opdat we HEM mogen leren kennen als de Enige Weg tot Zaligheid. Komt u/jij daarom ook op onze vereniging?

Op dinsdagavond om de week komen we bij elkaar. We hopen komend seizoen stil te staan bij “Het Gebed”. Eén van onze leden maakt een inleiding en daarna bespreken we het gedeelte in kleine groepjes aan de hand van vragen.

Hier een overzicht van de D.V. aankomende avonden.

6 oktober
20 oktober
3 november
17 novmber
1 december
15 december

7 januari Broodmaaltijd
19 januari
2 febuari
16 februari
1 maart
15 maart
5 april

Ook bezoeken we met elkaar de landelijke bondsdag in Lunteren, de regioavonden in Waddinxveen en verzorgen we een maaltijd voor de ouderen in onze gemeente.

Al onze leden zijn weer hartelijk welkom! En ook nieuwe leden heten we hartelijke welkom!.We hopen op een goed en gezegend verenigingsseizoen.

Namens het bestuur:
Mw. A. Kater (501998)
Mw. L. Buitelaar (502375)
Mw. M. Griffioen (502696)
Mw. R. Griffioen (688339)
Mw. A. Hogendoorn(506928)