WelkomKerkelijke GegevensGemeenteJeugd en VerenigingenGeschriftenFoto GalerijVerkoopZoeken
Welkom arrow Jeugd en Verenigingen arrow Catechisatie
 
 
Catechisatie Afdrukken E-mail


Beste jongelui,

Waarom ga je eigenlijk naar de catechisatie toe?
Stel jezelf die vraag eens. Hieronder geef ik wat richtlijnen ter overdenking.

- Om tot God bekeerd te worden! Je bent bezig met Gods Woord en dat is het gewone middel waardoor de Heere vaak werkt in zondaarsharten. God werkt doorgaans in jonge mensen. Bekering is hoofdzaak in jouw leven.

- Je bent gedoopt. God heeft recht op jouw leven. Hij heeft je apart gezet. Je ouders hebben het beloofd bij het doopvont dat ze jou zullen onderwijzen en laten onderwijzen.

- Omdat God het Zelf ook vraagt! Hij zendt Zijn knechten uit en Hij wil d.m.v. nietige mensjes Zijn Koninkrijk uitbreiden. Hoe rijk is dat! Kom je niet op catechisatie dan ben je ongehoorzaam aan God Zelf!

- Je kunt er zoveel leren uit het Woord en onze belijdenis.

- Je mag alles vragen wat je niet begrijpt of moeilijk vindt.

- Tenslotte, ik houd er van om op een ontspannen wijze met jongelui om te gaan. Om samen te luisteren naar wat God in Zijn Woord tot ons zegt. Het is zo goed om met Hem te leven!

 

Elke maandagavond is er catechese. Dit jaar hoopt een student theologie ook catechisatie te geven aan jullie. De groepen waren best groot en daarom heeft de kerkenraad besloten om de groepen kleiner te maken, maar dan moest er wel iemand catechese geven omdat jullie predikant dat niet alleen kan doen natuurlijk. Dhr. Th. Bakker uit Katwijk zal ook drie groepen catechese geven en ik als jullie ds. ook. De groepen zullen binnenkort als bijlage bij de kerkbode gegeven worden.